Education

139. [TED-Ed Vietsub] Chúng ta ngửi như thế nào_ – Rose Eveleth

March 14, 2017

Đây là nơi chia sẻ các video mà TEDvn đã dịch lại từ TED
Subscribe me: https://goo.gl/6gy49E
 

You Might Also Like

No Comments