Actualy Feed

139. [TED-Ed Vietsub] Chúng ta ngửi như thế nào_ – Rose Eveleth

May 19, 2017

Đây là nơi chia sẻ các video mà TEDvn đã dịch lại từ TED Subscribe me: http://bit.ly/2m4QQoY.

You Might Also Like

No Comments